Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΑ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΔΕΣΜΟ  ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΤΡΟΠΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΑΣΤΡΙΚΟ

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η σημερινή ημερομηνία έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως   ημέρα  τής γυναίκας .Είναι τό γεγονός ότι θέλησε η γυναίκα νά πάρει τά σκήπτρα από τόν άνδρα καί νά δείξει μέ τήν σειρά της τίς αξίες της σέ όλους τούς τομείς ,ακόμα και στα καθαρά αντρικά επαγγέλματα Τό γεγονός αυτό μπορεί μέν νά έχει τά θετικά του επιτεύγματα διότι ανάδειξε τήν αξία της , τήν παρουσία της, τήν προσωπικότητα της καί επειδή όλοι σήμερα θά αναφερθούν στα θετικά καί μόνο στα θετικά στοιχεία ,θά κάνω τήν εξαίρεση στόν κανόνα καί θά αναφερθώ τό πόσο πολύ μεγάλο λάθος διέπραξε αυτή ή μορφή τής δήθεν ισότητας καί όχι τής ισοτιμίας  Διότι μέ αυτό τόν υπερβολικό μεγάλο ρόλο πού ανέλαβε έχασε τίς πραγματικές της αξίες σάν γυναίκα  Α} έμαθε τόν άνδρα νά τεμπελιάζει καί νά έχει ξεχάσει τόν ρόλο του ,τόν σκοπό τής υπάρξεως του , τόν βόλεψε σέ όλους τούς τομείς ώστε νά δείξει πόσο άξια είναι καί  ή αιτία γιά αυτήν τήν επανάσταση  τής ήταν  από τήν απομονώσει πού είχε νοιώσει από  όλες κοινωνικοπολιτικές εκδηλώσεις  αισθανόμενη παράσιτο καί μόνο ένας σάκος τεκνοποίησης Τό ότι αισθανόταν αμήχανα πού αναγκαζόταν νά ζητάει ακόμα καί  γιά νά αγοράσει κάποια προσωπική της ανάγκη καί έφτανε στό σημείο  γιά νά τό αποκτήσει έπρεπε νά δώσει σάρκα νά γίνει έκφυλη ακόμα καί στόν σύζυγο της καί πάλι αν τό κατάφερνε Όλα αυτά καί άλλα πολλά τής πρόσβελναν τόσο πολύ τήν προσωπικότητα της ,¨Οπού τήν αναγκάζουν καί λαμβάνει τά ινία , πού στό τέλος κατάντησε καί πάλι αρνητικό γιά τήν ιδία . Τούς ρόλους πού έχασε είναι ό πιό βασικός γιά αυτήν ,Είναι ό ρόλος τής μάνας γιατί τώρα τό παιδί της δέν τό μεγαλώνει αυτή ή ιδία αλλά ό παιδικός σταθμός, ή baby sitter, ή γιαγιά κάποιος άλλος εκτός από αυτήν τήν ιδία Όπου τό παιδί μεγαλώνοντας από  όλους τούς άλλους θά λάβει στοιχεία από αυτούς εκτός από εκεί πού πραγματικά έπρεπε νά λάβει δηλ, τήν μητέρα του καί όλα αυτά γιά νά λάβει μία θέση οπουδήποτε φτάνει νά πεί στόν εαυτόν της ότι καί αυτή προσφέρει Καί στό βάθος τού  υπό συνειδητό   της νά αισθάνεται καί ενοχές καί υποχρεωμένη καί  εκμεταλλεύσιμη Μόνο καί μόνο νά βάλουμε τούς ρόλους  πού έκαστη γυναίκα έχει μέσα στό σπίτι της τό κράτος σίγουρα έπρεπε νά τήν ακριβοπληρώνει καί όμως έγινε ακριβώς τό αντίθετο αυτό πού ήθελαν τό κατάφεραν νά διαλύσουν τόν θεσμό τής οικογένειας καί έχοντας τήν εντύπωση ότι μόνοι μας πήραμε τήν ευθύνη Μέ αυτόν τόν τρόπο καί άλλους πολλούς κατάφεραν νά μειώσουν τό εισόδημα στόν οικογενειακό προϋπολογισμό διότι περισσότερα νά είναι τά έξοδα από τά έσοδα καί μέ αυτόν τόν τρόπο νά φτάνουμε στήν υπέρ καταναλωτική κοινωνία καί οί αξίες μας νά έχουν γίνει τί αμάξι έχουμε , τί σπίτι έχουμε ,τί κοινωνικό prestige έχουμε αλλά  κατά τά άλλα όπως λέει καί μιά λαϊκή παροιμία (βράσε όρυζα ) Όλες οί γυναίκες τού κόσμου έχουν μέγιστη αξία καί ή κάθε μια ξεχωριστά Ας καταλάβουν τήν αξία τους καί νά σεβαστούν πάνω από όλα τόν εαυτόν τους καί νά σεβαστούν τούς ρόλους τους πού είναι αρκετοί φτάνει νά μήν γίνονται από τούς άλλους εκμεταλλεύσιμη Χωρίς μάνα Γή δέν υπάρχει ζωή σέ κανένα τομέα
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Επετειακή αναφορά στό χθές Πρόβλεψη στό σήμεραΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
25/3/1821

Όσο καί νά μήν θέλουμε νά τό παραδεχτούμε στήν ζωή μας τίποτα δέν γίνεται τυχαία. Όσο τυχαίο και εάν θελήσουμε νά τό παρουσιάσουμε καί ειδικότερα αναφερόμαστε σ’ αυτήν τήν ημερομηνία δηλ 
τήν 25η Μαρτίου 1821
Η οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία μέ τήν φετινή μας   επέτειο.  Αναλύοντας την είτε αστρολογικά είτε αριθμολογικά .  Η ανάλυση μας   θά γίνει  μέ βάση τήν αριθμολογία καί αστρολογία Ξεκινώντας  μέ τήν αριθμολογία μέ μιά πρώτη ματιά βλέπουμε ότι μάς δίνει τόν αριθμό 4 καί τά  στοιχεία αυτού τού αριθμού είναι Πατρίδα, οικογένεια, σταθερότητα, οργάνωση, τιμιότητα, διαμόρφωση, υπευθυνότητα , έντονη ιδεολογία.  Τά στοιχεία όμως πού κρύβονται είναι τελείως διαφορετικά καί πάρα πολλά ,καί άς τά πάρουμε από τήν αρχή                                                                                                                                    Α) Μάς δίνει τόν αριθμό 10 ένας καρμικός αριθμός πού μάς δείχνει τήν γενική αλλαγή τών πεπραγμένων εκ τών παρελθόντων ετών Γεγονός πού μάς δείχνει   ότι ξεκινάμε από τήν αρχή καί δημιουργούμε ένα νέο μέλλων καί ότι συνέβη στό παρελθόν πού μάς επηρεάζει   τό ανατρέπουμε Αυτός όμως ό δέ καρμικός  αριθμός 10 παρουσιάζεται καί γιά δεύτερη φορά . Τά δέ στοιχεία σέ αυτήν τήν φάση είναι πιο έντονα διότι θέλει νά μάς δείξει τήν δυναμική πού υπάρχει .Αλλά δέν τελειώνουμε ούτε καί  σέ αυτήν τήν φάση διότι μέ τά δύο δεκάρια  μάς δίνει τόν αριθμό 20 δηλ τό κάρμα αυτό επαναλαμβάνεται στήν ιστορία τής ΕΛΛΑΔΟΣ δίνοντας μας δε καί    τό μέγιστο σύμβολο τού 0 μηδέν πού προσδιορίζει ότι  θά ξαναζήσουμε αυτήν τήν δυναμική καί εάν ξανά υπάρξει  θά είναι μετά από πολλά έτη .                                                                                                                                                         Β) Μάς δίνει τόν αριθμό 16 ένα καρμικό αριθμό πού κρύβει πολλά ότι στό παρελθόν καταχράστηκαν τά πάντα λόγω ότι αδιαφορούσαν καί τώρα ήρθε η ώρα νά αντιμετωπίσουν τό πεπρωμένο  τους  νά γίνουν  μύστες  καί νά καταστρέψουν ότι παλαιό και βέβηλο υπήρχε  μέ τήν πλήρη αναγέννηση δηλ. τήν Επανάσταση                                                                                                                                Γ) Μάς δίνει τόν αριθμό 15 δηλ εγώ μέ αρχηγική μορφή αναζητώ τό φώς τόν τρίτο μήνα τού έτους 1821καί συμπληρώνουμε 1+5=6 διότι θέλω νά θυσιαστώ γιά τά ιδανικά μου.                                                                                                                                             Δ) Σάν ολοκληρωμένη ημερομηνία όπως προαναφέραμε μάς προσδιορίζει τόν αριθμό 4 αλλά είναι κρυμμένος καλά ο καρμικός αριθμός 13 καί δηλοί Ότι ανακαλύπτοντας τήν πειθαρχία καί τήν υποχρέωση πού πρέπει νά αποδοθεί ώστε νά λειτουργήσει τό έργο όπου έχουν αναλάβει  καί νά μήν ξανά αναβληθεί .                                                                                                         Ε) Η τελειωτική ημερομηνία μάς δίνει καί ένα πολύ δυνατή, έχοντας τόν Κυρίαρχο αριθμό το 22 μέ όλες τίς ιδιότητες τής μεγαλουργίας ,τής   εμπνεύσεως, τής δημιουργίας,  ένας αγώνας γιά τήν δόξα , μέ αυξημένη ευαισθησία , ηγετική πνευματική σοφία γιά τό γενικό καλόΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  
25Η Μαρτίου 1821
Ας  ρίξουμε μια ματιά καί από τήν πλευρά τής αστρολογίας  κάνοντας   πολύ λίγα βήματα τά υπόλοιπα δικά σας Η ώρα αυτή εδόθη γιατί ή ορκωμοσία έγινε μετά τήν θεία λειτουργία βλέπουμε ότι έχουμε Ωροσκόπο στό ζώδιο τού Καρκίνου  κάνοντας ένα τρίγωνο μέ Άρη-Βόρειο  Δεσμό-Αφροδίτη στό ζώδιο τών Ιχθύων στόν ένατο οίκο Εχοντας κυβερνήτη του είτε σάν ζώδιο είτε σάν οίκο τόν πλανήτη Δία καί μεταξύ τους όλοι αυτοί οι πλανήτες έχουν συνοδική πορεία .Τά δέ στοιχεία πού λαμβάνουμε είναι τά εξής: Έντονη  δυναμική στήν κοινωνία, αναζητώντας τό κάρμα τους καί αδιαφορώντας γιά τήν αυτοθυσία τους   Ο δέ Ήλιος στόν 10ον  οίκο όπου δείχνει, τήν πλήρη δυναμική του στό ζώδιο τού Κριού, κάνοντας συνόδους  μαζί μέ Ερμή ,τον πλανήτη Δία όπου δείχνει προστασία καί τόν Κρόνο  συνεπάγεται ότι . ΄Ηρθε  ή ώρα μέσα από τόν χρόνο να αναδειχτούν οί δυναμικές μέσα από τήν εξουσία καί τήν επικοινωνία. Στόν δέ έκτο οίκο έχουμε Ποσειδώνα/Ουρανό σέ σύνοδο πού συνεπάγεται ξαφνική αναστάτωση λαού καί μιά Σελήνη πού προσπαθεί νά πάρει δυνάμεις  Ενώ ό Βόρειος  Δεσμός είναι στό ζώδιο τού Ιχθύ στό ένατο οίκο καί κάνοντας συνοδική πορεία μέ Άρη-Αφροδίτη τά δέ στοιχεία πού μάς δίνει είναι ότι τό κάρμα έχει τήν δυναμική καί τήν αυτοθυσία. Ο δέ Κρόνος μπορεί νά βρίσκεται σέ αδυναμία λόγω ζωδίου αλλά λόγου 10ου οίκου γίνεται Κυρίαρχος  Ο χάρτης μας μιλά καί σέ ένα αδαή 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 25/3/1821


--------------------------------------------------
--------------------------
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ας έρθουμε στό σήμερα   25/3/2013 μία ημερομηνία  χαραγμένη μέ χρυσά  γράμματα επετειακή γιά τόν Ελληνικό λαό προσπαθώντας νά τήν αναλύσουμε μέ αριθμολογία καί μέ αστρολογία .                                                                                                  Α)Μέ μια πρώτη ματιά αριθμολογικά μάς δίνει τόν αριθμό 7 όπου μάς προσδιορίζει τά εξής στοιχεία Απομόνωση ,έρευνα, μελέτη , αναζήτηση γιά τήν αλήθεια , επιφυλακτικότητα καί επιστροφή στό παρελθόν                                                                                                                        Β) Αναλύοντας τήν ημερομηνία δηλ 25/3/2013 ένα από τούς αριθμούς πού θά μάς δίνει πάντοτε  είναι  ό καρμικός αριθμός 10 σημείο όπου μάς ενημερώνει ότι αυτή τήν ημέρα πάντοτε θά γίνεται ένα ξεχωριστό γεγονός πού θά πρέπει νά αποφασίζουμε γιά τό μέλλων μας  καί νά μήν παραμένουμε στα λάθη τών παρελθόντων χρόνων                                                                                                                             Γ) Μάς δίνει τόν καρμικό αριθμό 13 είτε τόν αριθμό 40  όπου δεν θεωρείται μέ τίποτα   σάν 4 διότι κρύβει τεράστια δυναμική μέσα από τόν χρόνο =Κρόνο δηλ. σοφία, σταθερότητα ,ιστορία,  Πατρίδα, οικογένεια, οργάνωση, τιμιότητα, διαμόρφωση, υπευθυνότητα , έντονη ιδεολογία ,επαναφορά παρελθοντολογικών γεγονότων, ανατροπή γιά νέα ξεκινήματα μέ βατήρα τήν ιστορία ,  Αυτό τό γεγονός θά συμβεί δέ γιά τέταρτη φορά  . Ενώ   ο καρμικός αριθμός 13  έχοντας  ανακαλύψει  τήν πειθαρχία καί τήν υποχρέωση  πού έχει αναλάβει ό λαός .ή πατρίδα πρέπει αυτός(λαός) νά αποδώσει  τά του Καίσαρος  τώ Καίσαρη ώστε νά πραγματοποιηθεί  τό έργο  από  τήν δυναμική του υπερασπιζόμενος καί   αναλαμβάνοντας τίς πράξεις του μέ  θετική ενέργεια ώστε νά μήν ξανά αναβληθεί                                                                                                                            Δ) Άλλον  έναν  αριθμό πού  λαμβάνουμε είναι ό αριθμός  9 καί τά στοιχεία πού μάς δίνει είναι τά εξής Ολοκλήρωση, αποκορύφωμα, ανιδιοτέλεια , αναγέννηση τού κράτους από τίς στάχτες του, ανθρωπιά ενότητος, συσπείρωση γιά ανεξαρτητοποίηση, Α-ΠΑΝ-TEΣ κίνδυνος στρατιωτικού νόμου                                                                                     Ε)  Άλλο ένα αριθμό πού μάς δίνει είναι ό Καρμικός αριθμός  16 πού ποτέ δέν πρέπει νά τόν προσθέτουμε διότι δίνει πολλά στοιχεία πχ  4 επί 4 = 16 –  2 επί 8 = 16 καί τό 10 πού είναι  καρμικός αριθμός σύν τόν αριθμό 6 ίσον 16 Μάς δίνει αριθμό πού κρύβει πολλά  απ΄ ότι καταλαβαίνετε δηλ. στό παρελθόν καταχράστηκαν τά πάντα, καί λόγω ότι αδιαφορούσαν γιά τά πάντα, κοιτώντας μόνο τά δικά τους συμφέροντα καί τίς απολαβές τους,  ήρθε η ώρα νά αντιμετωπίσουν τό πεπρωμένο  τους, τά λάθη τους από ανευθυνότητα,  Ήρθε ή ευκαιρία γιά μετασχηματισμό, αφύπνιση, αναδόμηση, καί νά καταστρέψουν ότι παλαιό και βέβηλο υπήρχε  μέ τήν πλήρη αναγέννηση δηλ. τήν Επανάσταση    αλλιώς ό κύκλος θά συνεχίζεται  μέχρι νά μάθουμε νά σεβόμαστε τήν ιστορία από τό παρελθόν μας                                                                                                                           ΣΤ)Υπάρχει σέ ένα συνδυασμό ό Κυρίαρχος αριθμός 22 πού μας δείχνει πόσο δυναμική κρύβει η φετινή επέτειος τής 25ης  Μαρτίου μέ όλες τίς ιδιότητες τής μεγαλουργίας ,τής   εμπνεύσεως, τής δημιουργίας,  ένας αγώνας γιά τήν δόξα , μέ αυξημένη ευαισθησία , ηγετική πνευματική σοφία γιά τό γενικό καλό.
  
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
25/3/2013
 Ας δούμε τώρα τήν ίδια ημερομηνία δηλ, 25η Μαρτίου 2013 καί από αστρολογική άποψη Έχουμε μιά πλήρη  συνοδική πορεία μεταξύ τών πλανητών Ήλιο/Αφροδίτη/Ουρανό/Άρη/Βολκάνους αστ/ειδή άλλο τίποτα από υπερβολική δυναμική   δέν μπορεί νά μάς δώσει τίποτα άλλο Βρισκόμενοι δέ καί οι τέσσερεις πλανήτες  σέ ζώδιο παρορμητικό καί  τής φωτιάς μέ κυβερνήτη του τόν Άρη καί σέ έξαρση ό Ήλιος  κάνοντας ένα τετράγωνο μέ τόν Πλούτωνα στό ζώδιο τού Αιγόκερω καί μέ τούς τέσσερεις πλανήτες δυναμική το   μεσοδιάστημα τους δέ βρίσκεται στήν 26η μοίρα τού Υδροχόου κυβερνήτης  του ό  Ουρανός καί σέ έξαρση λόγω οίκου καί τά στοιχεία πού λαμβάνουμε είναι τά εξής: ανεξαρτησία, ξαφνικά γεγονότα μέ υπερβολική δυναμική καί από θέμα  Άρη/Πλούτωνα/Ουρανού κρυβόμενος   άριστα ό πλανήτης Κρόνος δηλ 6ος  οίκος λαός ,μέ 10ο οίκο εξουσία μέ μεσοδιάστημα στόν 8ο  οίκο τά γεγονότα βγαίνουν στην επιφάνεια καί δημιουργείται μία αναστάτωση άνευ προηγουμένου γιά νά δοθεί μία αναγέννηση Όλοι δέ αυτοί οι πλανήτες κάνουν  συνοδική πορεία μέ τόν Ποσειδώνα πού κάνει συνοδική πορεία μέ τόν πλανήτη Ερμή   καί τόν αστεροειδή Χείρωνα    Σέ ζώδιο μεταβλητό τού νερού ¨οπού έχουμε  σέ έξαρση την Αφροδίτη    Oί δέ τέσσερεις πλανήτες Ήλιο/Αφροδίτη/Ουρανό/Άρη δίνουν μία αντίθεση μέ τόν πλανήτη Γή  καί ένα εξάγωνο μέ τόν πλανήτη Δία   εύνοια καί μιά τριαντάρα  μέ Ποσειδώνα/Ερμή εύνοια  Η δέ Σελήνη κάνει αντίθεση μέ Ερμή καί Ποσειδώνα δυναμική αναστατώσεως  και εξηντάρα μέ Κρόνο καί Βόρειο Δεσμό εύνοια Ο δέ Κρόνος καί Βόρειος Δεσμός Μάς δίνει  δέ ένα τρίγωνο μέ Ποσειδώνα /Ερμή στό ζώδιο τών Ιχθύων δηλ, εύνοια προστασίας, μάς δίνει δέ  ένα ημιτρίγωνο μέ  Πλούτωνα στό ζώδιο τού Αιγόκερω εύνοια αντιξιοτήτων, νέα ξεκινήματα     Στό δέ ζώδιο τού Σκορπιού έχουμε συνοδική πορεία Κρόνο μέ Βόρειο Δεσμό  δυναμική δηλ, επιτεύξεων σκοπών Από τι καταλαβαίνουμε έχουμε μιά πολύ έντονη κατάσταση μέ πολλές δυναμικές Ξαφνικά και απρόσμενα γεγονότα όπου θά επηρεάσουν τήν πολιτική κατάσταση τό πολιτικό σκηνικό ,στοιχεία τού παρελθόντος έρχονται στήν επιφάνεια επηρεάζοντας τό μέλλων τής χώρας Έντονα γεγονότα Η δέ Σελήνη στόν τρίτο οίκο στό ζώδιο τής Παρθένου. έρχεται σέ πλήρη αντίθεση μέ τόν Ποσειδώνα καί τόν Ερμή οπού η αντιστοιχία τους γίνεται συμπληρωματική  από τόν ένα οίκο στόν άλλον όπου τό μεσοδιάστημα τους κάνει συνοδική πορεία στόν Δία  στό ζώδιο τών Διδύμων                                                                                                                           Μέ δύο λόγια τά του Καίσαρος  τώ Καίσαρη   καί μέ πιο πολύ δυναμική μάς τά αναφέρουν  οί  Δραγωνικοί  Αστρολογικοί  χάρτες πού έχουν αναρτηθεί παρακάτω  Ελλάς τροπικός  χάρτης  διαφορετικές ώρες 
ΑΘΗΝΑ 2013 


 ΔΡΑΓΩΝΙΚΟΙ – ΧΑΡΤΕΣ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ-ΩΡΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2013
    


Τά συμπεράσματά δικά σαςΓιατί όλα έχουν τό κάρμα τους όπώς καί νά τά οριοθετήσουμε είτε αστρολογικά είτε αριθμολογικά τό συμπέρασμα ίδιο25η Μαρτίου
1821-2013
   
Aς κάνουμε τώρα μία συναστρία τών δύο χαρτών έχουμε μιά συνοδική πορεία Αρης-Ουρανός μέ Κρόνο σέ ζώδιο τής φωτιάς παρορμητικό καί στόν 10ον οίκο όπου ό Αρης καί ό Κρόνος γίνονται λόγω 10ου οίκου κυρίαρχοι Κρόνος τό παρελθόν επανέρχεται  φέρνοντας μαζί του τόν Άρη  σάν κυβερνήτης ζωδίου καί σάν έξαρση του καί τόν Ουρανό πού σέ αυτό τό ζώδιο καί σέ αυτή τήν μοίρα έχει νά φανερωθεί από τό 1929 στό μεγάλο κραχ  μέ δύο λόγια γεγονότα πολύ σοβαρά επανέρχονται στό προσκήνιο φέρνοντας μεγάλη αναταραχή στην κοινωπολιτική ζωή τής χώρας Αυτοί οί δύο πλανήτες δηλ, Αρης /Ουρανός κάνουν καί άλλες συνοδικές πορείες μέ Δία καί Ερμή δίνοντας τήν έμφαση σέ δυναμικές πού είναι στοιχεία παρορμητικά  καί αναζωπύρωση τών παρελθόντων χρόνων λόγω 10ου οίκουΜάς δίνεται ένα πολύ δυνατό τετράγωνο Άρη  -Ουρανού μέ Ποσειδώνα/ Ουρανό στό ζώδιο τού Αιγόκερω καί στόν έκτο οίκο κάνοντας αυτοί οί δύο πλανήτες δηλ Ποσειδώνας /Ουρανός σύνοδο μέ Πλούτωνα όπου δίνουν  μεσοδιάστημα στόν 8ον οίκο στό ζώδιο τού Υδροχόου όπου κυρίαρχος  γίνεται ο Ουρανός  είτε από θέμα εξάρσεως λόγω 8ου είτε λόγω ζωδίου γίνεται δέ Κυρίαρχος τό ίδιο καί ό Πλούτωνας λόγω ζωδίου τό ίδιο καί ό Αρης  καί στόν Ποσειδώνα λόγω οίκου γίνεται φιλικός,προσιτός ενώ κατά τά άλλα είναι σέ αδυναμία καί πτώση  αυτό μάς δείχνει ότι υπάρχει ένταση όπου θά ξεσπάσει χωρίς νά τό περιμέμουν από τόν λαό λόγω έκτου  οίκου- αλλά καί από θέμα ογδόου λόγω άσκημων δισμενών συνθηκών θέλοντας νά υποθάλψουν ένα λαό.   Λόγω όμως Υδροχόου δημιουργείται εξέγερση ενώ τόν Βόρειο Δεσμό μήν τό ξεχνάμε πού είναι στό ζώδιο τού Σκορπιού, ό οποίος βρίσκεται στόν 5ΟΝοίκο δηλ φώς στό σκοτάδι αναγέννηση, κάνοντας συνοδική πορεία με Κρόνο  Ο Δίας βρισκόμενος στό ζώδιο τών Διδίμων μάς δίνει αντίθεση μέ τήν Σελήνη του 1821 καί σάν μεσοδιάστημα κτυπάει Αφροδιτη/Αρη/ Βόρειο Δεσμό στόν ένατο οίκο καί τόν  Ερμή στό ζώδιο τών Ιχθύων Απ΄ότι καταλαβαίνουμε μιά κατάσταση μεταβαλλόμενη  παρουσιάζεται πού αυτή θά φέρει μιά μεταβολή στό σήμερα 

ΧΡΟΝΙΑ .ΠΟΛΛΑ
Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΩΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΉΝ ΓΕΝΝΑ ΜΑς
Όποιος στη ζωή του αναφέρθη ότι δέν  έχει γνωρίσει τόν ‘έρωτα θα μάς έχει πεί  ένα τεράστιο ψέμα . Ο πρώτος μας έρωτας δημιουργείτε από τήν  βρεφική μας ηλικία .                                                                                                                                                            Τό  βρέφος είναι ερωτευμένο με τήν μητέρα, ,με τήν ίδια τήν ζωή ,κάνει φασαρία,  ζητά επικοινωνία μέ κάθε τρόπο. Κάνοντας ολόκληρο αγώνα γιά τήν επιβίωση μέσα στόν χρόνο .Από τι καταλαβαίνουμε έχουμε σε μηδενικό χρονοδιάγραμμα τούς εξής πλανήτες ΗΛΙΟΣ= γέννα, βρέφος.  ΣΕΛΗΝΗ= μητέρα, φροντίδα ΕΡΜΗΣ= επικοινωνία  ΑΦΡΟΔΙΤΗ= αγαπάω τήν  ζωή  ΑΡΗΣ-= παλεύω γιά να δείξωτήνύπαρξημουΚΡΟΝΟΣ=χρόνος,επιβίωση                                                                                                                    Καί αυτό τό θέμα συνεχίζεται έως τά βαθειά μας γεράματα,  Ψάχνοντας  πάντα να βρούμε  τόν τέλειο έρωτα  γιά να αναβιώσουμε τήν βρεφική μας ηλικία είτε γιά νά τήνκαλυτερεύσουμεέχονταςαπ΄αυτήναρνητικάβιώματα                                                                Όλα αυτά τά στοιχεία θά μάς τά δώσει ο γενέθλιος χάρτης μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό πρέπει να δούμε και τόν γενέθλιο  χάρτη του συντρόφου μας , Ξεκινώντας άς δούμε πρώτα τήν ΣΕΛΗΝΗ    τι στοιχεία έχει πάρει από τήν μητέρα του. της….καί σέ ποιόν ζώδιο ανήκει δηλ έχει δεχτεί θετικά στοιχεία στή ζωή ή είχε μιά αυταρχική  μητέρα πού τόν τήν καταπίεζε σαν άτομο ώστε να γίνει άτομο αυταρχικό ή λόγω οίκου κατάφερε μέ τήν πάροδο του χρόνου νά γίνει   στοργικό, ευγενικό, αγαπητό  άτομο  ,   Τό ίδιο καί τό αυτό ισχύει καί στόν προσωπικό μας χάρτη. Με τίποτα δέν πρέπει να τό ξεχνάμε Τώρα άς δούμε τόν ΕΡΜΗ  αναζητά  τήν επικοινωνία μέ τούς άλλους καί διαμέσου αυτής γνωρίζει τά άτομα πού θά παίξουν βασικό ρόλο στη ζωή   . Για να ερωτευτούμε ή για να απογοητευτούμε ανάλογα τά βιώματα μας και τί εξέλιξη λαμβάνουμε από τόν αστρολογικό μας χάρτη όπου μάς δείχνει τίς κατευθύνσεις μας ώστε να γίνουμε αγαπητοί και αρεστοί μέ τόν σύντροφο μας και τον περίγυρο μας ή τό τελείως αντίθετο  Εάν θέλουμε τήν τέλεια επικοινωνία πρέπει να ελέγξουμε και τόν χάρτη τού συντρόφου μας γιατί όλοι χρειαζόμαστε τόν διάλογο και τήν συνεννόηση,, γιά μιά τέλεια ερωτική επικοινωνία  Ήρθε τώρα η σειρά να δούμε τόν Πλανήτη  ΑΦΡΟΔΙΤΗ . Ρίχνοντας μια ματιά στον αστρολογικό  χάρτη τόν δικό μας καί τού συντρόφου μας , σέ ποιό ζώδιο ανήκει καί ένα άλλο βασικό καί σέ ποιόν οίκο ανήκει   όπου παίζουν   πάντα   ρόλο . Η σημασία τής ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ δέν μάς δίνει μόνο τήν λέξη ΕΡΩΤΑ κρύβει πολλές πτυχές   α) ερωτεύομαι από συμφέρον β)ερωτεύομαι γιατί είμαι σεξομανείς  γ)ερωτεύομαι γιατί λυπήθηκα,  δ)ερωτεύομαι γιατί ή μοναξιά μου είναι ανυπόφορη,. Και στο τέλος αφήνουμε το ερωτεύτηκα γιατί από τήν στιγμή πού τόν, τήν ,είδα ένοιωσα τό φτερούγισμα μέσα μου ,ένοιωσα ότι ξαναγεννήθηκα τότε μιλάμε γιά τόν πραγματικό ΕΡΩΤΑ  Αυτοί οί δύο άνθρωποι έχουν μια ΑΦΡΟΔΙΤΗ πού η μία συμπληρώνει τήν άλλη.  Από τι καταλαβαίνουμε καί ένα άλλο κυρίαρχο λόγο έπαιξε καί πάλι ό κοινωνικός περίγυρος καί ό οικογενειακώς ,αλλά καί ό γενέθλιος χάρτης   πού μάς έδωσε τήν διαφορά στο συναίσθημα ερωτεύομαι, αγαπάω . Άς  δούμε τώρα καί τόν Πλανήτη ΑΡΗ όπου μάς δείχνει τήν μαχητικότητα .τήν αποφασιστικότητα  κ.ο.κ  Όλοι μας τόν έχουμε στόν πρώτο   οίκο είναι αυτός πού θέλει να  δείξει τί είναι αυτό πού  περνάμε προς τά έξω μέ δύο λόγια τήν προσωπικότητα μας Όμως ‘έχουμε καί ένα  άλλο ΑΡΗ πού κρύβεται πολύ καλά μέσα στον ζωδιακό   κύκλο , είναι   ο ΑΡΗΣ  πού πρέπει ο άλλος να ανακαλύψει γιά εμάς καί αυτό μαθαίνετε από τό ζώδιο και τόν οίκο πού βρίσκεται.  Δηλ. τί άρια συναισθήματα κρύβουμε? Αντάρτη ,επαναστάτη, βιαιότητα, δημιουργικότητα, μαλθακότητα,  τού πλήρη αρσενικού μοντέλου ή τού ομοφυλόφιλου? Τό ίδιο περίπου μάς δίνετε καί στό γυναικείο ωροσκόπιο  αλλά η διαφορά είναι! Άλλο, η γυναίκα μέ έντονή προσωπικότητα καί άλλο η ομοφυλία. Αυτό τό στοιχείο είτε γιά άνδρα είτε γιά γυναίκα θά τό πάρουμε από τούς  προηγούμενους Πλανήτες πού προαναφέραμε τό τί όψεις μάς δίνουν μεταξύ τους .  Ο ΔΈ Πλανήτης ΚΡΟΝΟΣ μέσα στόν αστρολογικό μας χάρτη  Μάς δείχνει αυτά πού διδασκόμαστε αυτά πού διδαχτήκαμε και αυτά πού μάς δίδαξαν μέσα  στό χρόνο  είτε από τούς  γονείς   είτε από τίς εμπειρίες     επηρεάζοντας μ’ αυτό τόν τρόπο την ερωτική μας ζωή, τήν κοινωνική  μας ζωή  γενικά τήν ζωή μας Για να κρατήσουμε ένα έρωτα αιώνιο πού νά μήν φθαρθεί μέσα στόν χρόνο πρέπει πάντοτε νά μαθαίνουμε νά ανανεωνόμαστε ώστε ο ΚΡΟΝΟΣ χρόνος νά γίνει φιλικός πρός εμάς καί πάντοτε νά διδασκόμαστε ΟΣΟ γιά τούς μεγάλους ΈΡΩΤΕΣ   μπορούμε να τους βρούμε  και η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ?????KAI ΠΟΣΟ


ΑΓΑΠΗ 
Ή λέξη Αγάπη  μιά λέξη μέ χίλιες έννοιες όπου πολλοί θά τήν θεωρήσουν εύκολη καί γι΄ αυτό τόν λόγο έχασε καί τήν αξία πού τήν προσδιορίζει μέχρι πού έφτασε νά λέγεται γιά τόν παραμικρό λόγο Μιά λέξη ιερή πού έχει γίνει εκμεταλλεύσιμη σέ πολλούς τομείς τής ζωής μας καί άλλο πού δέν φαίνεται καί εάν τό καταλαβαίνουμε σιωπούμε γιατί έχουμε τήν μεγάλη ανάγκη γι΄  αυτό  τό συναίσθημα ώστε νά φτάνουμε στό σημείο τού θύματος.                                              Ανιδιοτελής Αγάπη δέν υπάρχει ούτε ακόμα και η μητέρα στό τό παιδί της καί αυτή κάτι ζητάει  Ζητάει τόν καλό τό λόγο ,τον σεβασμό στό πρόσωπο της, καί ένα Ευχαριστώ .                                                                                                       Αγάπη μιά λέξη μιά έννοια  πού λέγεται μεταξύ φίλων ακόμα καί αυτή δέν είναι ανιδιοτελής γιατί σέ κάποια δύσκολη ανάγκη θά τόν εγκαταλείψει ,θά τόν ξεχάσει ,θά τόν πονέσει ,γιατί δέν θά του κάνει  γιά τό κοινωνικό του σύνολο, δέν θά τού δώσει αυτό πού θέλει  καί εάν ο φίλος του πετύχει είτε θά τόν θέλει γιά νά επιδειχτεί είτε θά τόν απομακρύνει από ζήλεια                                                                                       Ακόμα καί γιά τήν αγάπη πού λέμε μεταξύ ενός ζευγαριού όπου συχνά αναφέρονται στό νά  λένε τήν λέξη αγάπη μεταξύ τους αλλά όταν θά φύγει τό πάθος καί ό πόθος τής κατακτήσεως τότε έρχεται ή λέξη συμβιβασμός, συνήθεια, ανάγκη υπαρξιακή φτάνει καί πάλι νά μήν θιχτούν τα συμφέροντα τους                                                                               Ας αναφερθούμε  γιά τήν ανωτέρα δύναμη όπου πάλι αναφερόμαστε στήν λέξη Αγάπη όπου σέ αυτό τό σημείο επικρατεί    ό φόβος πού κυριαρχεί  γιατί είναι τό άγνωστο                                                                      ΑΓΑΠΗ πολύ δύσκολή λέξη μέ πολύ βαθειά έννοια αδίστακτη ,ανυποχώρητη, ασυμβίβαστη ,ανιδιοτελής σέ όλους τούς τομείς             Αυτά πού γράφω εσείς μού τά διδάξατε καί θέλω νά σάς ευχαριστήσω γιατί σέ κανένα πανεπιστήμιο δέν θά τά διδασκόμουν ήσασταν καί είστε οι καλύτεροι διδάσκαλοι                                                

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ                                                                                                                  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ανάλυση αριθμολογική -ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 14/2/2013
Είναι μιά ημερομηνία μέσα από τίς πολλές. Αλλά αυτή είναι μιά ειδική ημερομηνία διότι εορτάζεται στήν παγκοσμιοποίηση σάν εορτή τών Ερωτευμένων ,τής Αγάπης κ.ο.κ  καί διερωτόντας  τόν εαυτόν μου τού έθεσα τήν εξής  ερώτηση γιατί τέθηκε αυτή ή ημέρα καί όχι κάποια άλλη άς πούμε 15/2/ ,,,,,,,,,,,πάει νά πεί ότι αυτοί πού όρισαν αυτή τήν ημερομηνία δέν τήν  έθεσαν τυχαία κάτι υπάρχει πολύ καλά κρυμμένο είτε σάν αστρολογία  από έτος επετείου  είτε σάν αριθμολογία                                                                                                                 Στήν δέ Ελλάδα ξεκίνησε  νά εορτάζεται από τό έτος 1982-όπου αστρολογικά λέει πολλά τό ίδιο και τό αυτό καί από θέμα αριθμολογίας                                                                                                                    Γιά νά μήν σας κουράζω όμως άς δούμε τό τί θά επιφέρει στό σήμερα στήν αριθμολογική της μορφή                                                                                                   Α) Εάν τό δούμε μέ μιά γρήγορη ματιά μάς δίνει αυτή ή ημερομηνία δηλ, 14/2/2012 τόν κύριο αριθμό 4 δηλ, σταθερότητα σχέσεων καί οικογένειας, αποφασιστικότητα γιά κάτι όπου μέ τόν καιρό θά αποδώσει καρπούς  κτίζοντας γερά θεμέλια, ανάληψη ευθύνης σέ θέματα γάμου και σοβαρών δεσμών δηλ προτάσεις καί από τά δύο φύλα Ότι δέ είναι σαθρό τελειώνει διά παντός                                                                                                                           Β)Ας πάρουμε τήν ημέρα 14  Ο αριθμός αυτός στήν αριθμολογία θεωρείται Καρμικός διότι προσπαθεί νά επανορθώσει τά λάθη τού προηγούμενου  χρόνου λόγω ότι αναζήτησε τήν περιπέτεια καί τήν απόδραση από τήν πραγματικότητα ρισκάροντας γιά τήν σεξουαλική    επιθυμία αναζητώντας έστω καί νοερά τήν ερωτική  περιπέτεια καί σέ αυτήν ακριβώς τήν ημερομηνία αναζητά νά δεσμευτεί ώστε νά βάλει τάξη στή ζωή του μέσω ελευθερίας ψυχικής                                                                                                   Γ)  Μάς δίνει τόν αριθμό 16 άλλο έναν  Καρμικό αριθμό . Τά στοιχεία πού παίρνουμε είναι τά εξής Σταμάτα νά αυτοκαταστρέφεσαι χωρίς νά δίνεις αγάπη καί δώσε τήν αγάπη σου αλλιώς θά μείνεις πάντα μόνος ώσπου νά καταλάβεις τό μέγα λάθος σου                                                                                                                               Δ)Μάς δίνει τόν αριθμό 11 ένα Κυρίαρχο αριθμό  καί αναλύοντας το μάς δείχνει ότι για νά λάβουμε πρέπει νά δώσουμε ώστε μέ αυτόν τόν τρόπο νά κυριαρχήσουμε σέ μιά σχέση αμφότεροι χωρίς ψέματα χωρίς μικροψυχίες έχοντας πίστη στόν σύντροφο μας καί κάνοντας ειρήνη με τόν εαυτόν μας .                                                                                                             Ε) Μάς δίνει τόν Αριθμό 8 ένας αριθμός πού θά μάς δώσει εμπνεύσεις δημιουργίας ,ανόδου οικονομικού ,κοινωνικού , αισθημάτων .  Καί σέ ότι μέχρι σήμερα μπορεί νά τό θεωρούσαμε καί νά τό είχαμε   εισπράξει σάν  τετελεσμένο γεγονός μπορεί νά αναζωπυρωθεί    διότι  αποφασίζουμε νά αναλάβουμε  τίς ευθύνες μας σέ πολλούς τομείς πχ σέ θέματα υπευθυνότητας                                                                                            ΣΤ)Τελικό αριθμό έχουμε τόν Κυρίαρχο  αριθμό 22 Τά όνειρα γίνονται πραγματικότητα φτάνει νά μήν μπερδέψουμε τήν ύλη μέ τό πνεύμα
Οί γεννηθέντες σήμερα τούς εύχομαι γι αυτό πού γεννήθηκαν αυτό νά δώσουν
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Y,Γ  Και ο χάρτης αστρολογίας για νά δούμε πόσα κοινά υπάρχουν μέ τή αριθμολογία

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3/2/1832και3/2/2013


Δέν παύει νά στεκόμαστε πάντα μπροστά σέ ένα αριθμό είτε γιά νά μάς θυμίσει κάποιο τηλέφωνο ,είτε τόν αριθμό τής οδούς   είτε όποια δήποτε αντιστοιχία υπάρχει μέ τήν λέξη αριθμό--------                                                   Αυτός είναι καί ό λόγος πού θά αναλύσω καί τήν ημερομηνία όπου ή Ελλάδα  ανακοινώνει τήν ίδρυση , κράτους  Τό δέ ημερολόγιο έγραφε εκείνη τήν ημέρα  3/2/1832,.                                                                                     Μέ μιά γρήγορη ματιά βλέπουμε ότι μάς δίνει  τόν αριθμό (1) δηλ, μέ δύο λόγια νέα ξεκινήματα, δημιουργία ,άνοδο , πρόοδος γιά μιά νέα αρχή .Καί όμως κρύβει τόσα πολλά ώστε νά μήν τό πιστεύουμε ,.                                Α) κρύβει τόν αριθμό 1+7 όπου μάς προμηνύει ότι πρέπει  νά δώσουμε τήν πρέπουσα εκτίμηση ό καθένας μας είτε πολίτης είτε πολιτικός στόν  εαυτό του, ώστε  νά είναι δημιουργικός, δραστικός καί γεμάτος αυτοπεποίθηση   αλλά καί μέ έντονη μορφή  τήν ανώτερη διάσταση στόν πνευματικό καί φιλοσοφικό τομέα, στόν επιστημονικό τομέα ,ώστε τά επακόλουθα νά δώσουν όλοι τήν κοινωνική καί υλική δύναμη πού αναζητάτε σάν κράτος ,                                                                                                  Β) Κρύβει τόν αριθμό 16 ό οποίος δέν παύει νά είναι καρμικός αριθμός που μάς δείχνει ότι  υπήρξε κατάχρηση κατά τό παρελθόν σέ θέματα δεσμεύσεων, υποσχέσεων,  εγωκεντρισμού, ανευθυνότητας. αλλά καί τήν καταστροφικότατα   καί λόγω αργής  μάθησης  παθημάτων λαμβάνουμε  μέγιστη ταλαιπωρία ως προς  την  αναγέννηση μας   Τό δέ  δίδαγμα πού εισπράττουμε από τό κάρμα μας σάν κράτος είναι νά γίνουμε πιο συνετοί ,πιό σοφοί, πιό ακέραιοι , πιό δεσμευτικοί  μέ τίς υποσχέσεις μας ,Διότι εάν κάνουμε τό αντίθετο αυτό τό κάρμα θά συνεχίζεται από γενεά σέ γενεά.                                                                                                                    Γ)Κρύβει τόν κυρίαρχο αριθμό 33 ό οποίος έχει όλη τήν δυναμική τής αυτοθυσίας ,δοκιμασίας, προβληματισμού ,οραματισμού στοιχεία όπου φοβίζουν τούς ανόητους καί τούς δειλούς αλλά σάν κράτος έχει τήν δύναμη τού οραματιστή ώστε οί θυσίες νά λάβουν αξίες κοινωνικές καί ηθικές………..                                                                                                      Δ)Κρύβει σάν τελικό αριθμό το 19 ό οποίος είναι καί αυτός καρμικός,. Τά στοιχεία όπου μάς δίνει είναι ,ότι επαναλαμβάνετε ότι καταχρηστικό, εξουσιαστικό , εγωιστικό , έχει συμβεί   στό παρελθόν  νά τό συνεχίζουμε καί είς τό μέλλων καί αυτό νά μάς οδηγεί στήν απομόνωση, καί  στήν αυτοκαταστροφή  καί στήν σύγχυση Ας δώσουμε όμως καί τήν αισιόδοξη πλευρά διότι προσθέτοντας 1+9=10  πού ενώ έχουμε καί πάλι καρμικό αριθμό αλλά σέ αυτήν τήν φάση τήν αλλαγή τού πεπρωμένου. Διότι    όταν θά ολοκληρωθεί όλος αυτός ό κύκλος έχοντας χρησιμοποιήσει τά πάντα καί μάθαμε από τά λάθη ήρθε η στιγμή νά δημιουργήσουμε τόν νέο ορίζοντα ,τη νέα αρχή ,τό νέο ξεκίνημα καί μέ αρκετή δόση θάρρους διότι μόνοι μας θά τά αλλάξουμε τό κάρμα τό αρνητικό τού παρελθόντος κρατώντας μόνο τά θετικά στοιχεία,.                                              
3/2/2013
Μιάς καί αναφερθήκαμε είς τό παρελθόν άς ρίξουμε καί μιά ματιά στό σήμερα Μέ μιά γρήγορη ματιά μάς δίνετε ο αριθμός τό  2 καί τά στοιχεία όπου μάς δίνει  είναι συνεργασία ,υπομονή ,αρμονία ,διαμεσολάβηση, αναποφασιστικότητα ,,.Ας προχωρήσουμε στήν πλήρη ανάλυση τής ημερομηνίας αυτής                                                                                                               Α) Κρύβεται άριστα ό αριθμός 18 ό οποίος έχει πολλά δυναμικά στοιχεία γιά ένα κράτος καί λαό τά  οποία είναι ,δημιουργίας,  ανόδου, ελευθερίας ,ανεξαρτησίας, προσφοράς, υπευθυνότητας, αλληλεγγύης , ανθρωπισμός, συνεργασίας , αρμονίας, πλούτος ,επανόρθωση αποτυχίας, μετασχηματισμού ως πρός πλήρη αναγέννηση κράτους καί φυσικά λαού , βοήθεια από   ανωτέρα δύναμη ,………i…                                                                                                                    Β) κρύβει τόν αριθμό 1+7 όπου μάς προμηνύει ότι πρέπει  νά δώσουμε τήν πρέπουσα εκτίμηση ό καθένας στόν  εαυτό του, νά είναι δημιουργικός, δραστικός καί γεμάτος αυτοπεποίθηση   αλλά καί μέ έντονο τρόπο τήν ανώτερη διάσταση στόν πνευματικό καί φιλοσοφικό ,επιστημονικό τομέα ,ώστε τά επακόλουθα νά δώσουν όλοι τήν κοινωνική καί υλική δύναμη πού αναζητάτε σάν κράτος …                                                                                                             .Γ)Άλλος ένας αριθμός είναι το 8 ό οποίος λαμβάνει τήν δυναμική νά προχωρήσει παρά τίς αντιξοότητες γιατί ξέρει ότι θά ανταπεξέλθει κερδίζοντας ώστε νά γίνει τό μέγα αφεντικό ,μεγάλη ολοκληρωτική  ανατροπή φέρνοντας μέγα τύχη ,επέκταση, λύση προβλημάτων , υψηλές αρχές,  δυναμική ,ανωτέρα δύναμη .                                                                                                                                       Δ)  Εάν λάβουμε τό έτος χρονολογίας 2013 σάν αριθμό, είναι,. Ο αριθμός τής αυτοθυσίας τής  δοκιμασίας όπου αντιστοιχεί γιά όλο τόν πλανήτη Γή καί κάτι άλλο πού μάς δείχνει είναι ότι θά μάθουν οί άνθρωποι τό καθήκον ,καί τήν υπευθυνότητα  σέ όλους τούς τομείς τής ζωής τους .                                                       Ε)Σάν τελικό αριθμό τής χρονολογίας 3/2/2013 επετείου ιδρύσεως Ελληνικού Κράτους μάς δίνει τόν Κυρίαρχο αριθμό 11 όπου ή δυναμική του σάν αριθμός είναι τεράστια Δείχνει ότι έχουμε διδαχτεί πολλά καί ήρθε ή ώρα νά τά εφαρμόσουμε Ας γίνουμε τό φώς μπορούμε .
ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΥΧΗΝ